Privacy- en Cookieverklaring

Dit zijn de privacy- en cookieverklaring van JKB Transporttechniek b.v., hierna ook: "JKB Transporttechniek". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze verklaringen bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?”. In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door JKB Transporttechniek. 

Privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten.
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken.
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Jouw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
 • Ten behoeve van camerabewaking, in ons belang en in het belang van de bezoekers van ons pand/onze panden.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen) Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

 

Welke rechten heb je? 

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens te laten verwijderen;
 • jouw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 08-06-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.  

Functionele cookies:

 • Cookie: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID
 • Wordt geplaatst door: www.jkb-transporttechniek.nl
 • Wordt gebruikt voor: Bijhouden van sessie
 • Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen.
 • Cookie: USERLOGINNAME
 • Wordt geplaatst door: www.jkb-transporttechniek.nl
 • Wordt gebruikt voor: Ingelogde user bijhouden
 • Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Google Analytics cookies:

 • Cookie: _ga, _gid
 • Wordt geplaatst door: Google, Inc.
 • Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
 • Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google Inc., maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld dus hoeven geen toestemming te vragen.

• Third Party Analytical cookies:

 • Cookies: zie hier
 • Wordt geplaatst door: Hotjar Ltd.
 • Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
 • Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Hotjar Ltd., maar Hotjar mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Hotjar privacyvriendelijk ingesteld dus hoeven geen toestemming te vragen.

Kan je cookies ook uitzetten?

 • Ja. Je kan jouw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst. De manier waarop je dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat je bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken.
 • Je kan ook je cookies wissen. Als je dat doet wordt ook de "no-follow" cookie gewist, als je onze website opnieuw bezoekt dan zullen wij opnieuw moeten vragen of je toestemming geeft en als je die niet geeft, de no-follow cookie opnieuw moeten plaatsen.
 • Via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kan je de tracking cookies van een groot aantal advertentienetwerken uitzetten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
 

JKB Transporttechniek b.v.
Fabrieksstraat 106A
6021 RE Budel
Nederland

+31 (0)495 492573
info@jkb-handling.com 

Kunnen we deze cookieverklaring aanpassen?

Ja. Deze cookieverklaring is van 08-06-2018. We behouden ons het recht voor deze cookieverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door op de website een bericht te plaatsen dat de cookieverklaring is gewijzigd.