Keuring

Keuringen

Keuring autolaadkraan en containersysteem

In de Arbo-wetgeving is een jaarlijke keuring verplicht gesteld voor autolaadkranen en containersystemen. Deze wettelijk verplichte keuring is echter geen overbodige luxe. Autolaadkranen en containersystemen worden intensief gebruikt, waar bij onvoldoende gepleegd onderhoud en controle de vereiste veiligheid voor bediener en omstanders in het gedrang kan komen.

JKB is aangesloten bij RAI-vereniging en voert via diens keurmerk de periodieke controles uit. Onze keuringen worden tevens steekproefsgewijs door TÜV gecontroleerd.

Keuring stenenklem en pallethaak

Naast de RAI keuringen voor autolaadkranen en containersystemen heeft JKB ook keuringen voor stenenklemmen en pallethaken.
Tevens kunnen we de rdw-keuring van KWB opleggers en aanhangwagens voor u verzorgen.

Dergelijke keuringen kunnen we tezamen met een onderhoudsbeurt uitvoeren om uw stilstand tot een minimum te beperken.
JKB streeft ernaar om één aanspreekpunt voor u te zijn betreffende aankoop en service.

Indien u meer informatie wenst over de keuringsmogelijkheden voor uw machinepark, kunt u contact met ons opnemen via email of telefoon (Via het algemeen nummer. Druk "menutoets 1" om direct in contact te komen met onze serviceafdeling)

Meer informatie over keuringen